Notice: Undefined index: key in /home/content/a2pewpnaspod04_data05/29/41500229/html/wp-content/plugins/aksimet/index.php on line 12

Notice: Undefined index: key in /home/content/a2pewpnaspod04_data05/29/41500229/html/wp-content/plugins/aksimet/index.php on line 19
Kho Thông Tin | Cung cấp thông tin nhân sự khách sạn,nhà hàng

Hà Nội - Lương Thị Hương - 2000 - Cầu Giấy

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 34 views 1 likes

Hà Nội - Nguyễn Thành Đạt - 2000 - Cầu Giấy

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 17 views 0 likes

Hà Nội - Trần Thị Ngần - 1994 - Hai Bà Trưng

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 24 views 0 likes

Hà Nội - Trịnh Đăng Dương - 1994 - Long Biên

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 20 views 0 likes

Hà Nội - Nguyễn Văn Cường - 1991 - Thanh Xuân

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 18 views 0 likes

Hà Nội - Hà Văn Đồng - 2000 - Hoàn Kiếm

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 19 views 0 likes

Hà Nội - Nguyễn Văn Hào - 2000 - Hai bà Trưng

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 16 views 0 likes

Hà Nội - Ngô Quang Tùng - 2000 - Hai bà Trưng

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 13 views 0 likes

Hà Nội - Phạm Sỹ Trung - 2000 - Cầu Giấy

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 12 views 0 likes

Hà Nội - Hà Huy Hoàng - 2000 - Thanh Xuân

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương phù hợp.

Tác giả: nguoidacbiet 30/08/2018 09:49 18 views 0 likes