Notice: Undefined index: key in /home/content/a2pewpnaspod04_data05/29/41500229/html/wp-content/plugins/aksimet/index.php on line 12

Notice: Undefined index: key in /home/content/a2pewpnaspod04_data05/29/41500229/html/wp-content/plugins/aksimet/index.php on line 19
Kho Thông Tin | Cung cấp thông tin nhân sự khách sạn,nhà hàng

Hà Nội - Phạm Thị Thúy - 1981

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 50 views 0 likes

Hà Nội - Lê Kim Anh - 1975 - Từ Liêm

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 16 views 0 likes

Hà Nội - Nguyễn Thị Kim - 1970 - Từ Liêm

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 31 views 1 likes

Hà Nội - Diệu Linh - 1994 - Thanh Trì

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 48 views 0 likes

Hà Nội - Nguyễn Hữu Ngọc - 1988 - Từ Liêm

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 11 views 0 likes

Hà Nội - Hồ Đại Hoàng - 1996 - Thanh Trì

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 17 views 0 likes

Hà Nội - Hiển - 1997 - Đống Đa

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 14 views 0 likes

Hà Nội - Quân - 1999 - Hai Bà Trưng

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 21 views 0 likes

Hà Nội - Thanh - 2000

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 36 views 0 likes

Hà Nội - Vượng - 2000 - Mễ Trì

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 13 views 0 likes