Notice: Undefined index: key in /home/content/a2pewpnaspod04_data05/29/41500229/html/wp-content/plugins/aksimet/index.php on line 12

Notice: Undefined index: key in /home/content/a2pewpnaspod04_data05/29/41500229/html/wp-content/plugins/aksimet/index.php on line 19
Kho Thông Tin | Cung cấp thông tin nhân sự khách sạn,nhà hàng

Hà Nội - Hiền - 1999 - Từ Liêm

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 16 views 0 likes

Hà Nội - Khánh - 1995 - Cầu Giấy

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 12 views 0 likes

Hà Nội - Mai Vũ Linh - 1998 - Cầu Giấy

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 12 views 0 likes

Hà Nội - Long - 1996

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 12 views 0 likes

Hà Nội - Yến - 1998

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 15 views 0 likes

Hà Nội - Tuân - 1995

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 09:52 11 views 0 likes

Hà Nội - Liễu - 2000

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 08:18 15 views 0 likes

Hà Nội - Tiến - 1995

- Mong muốn tìm được công việc tốt với mức lương xứng đáng.

Tác giả: nguoidacbiet 24/08/2018 08:18 20 views 0 likes

Hà Nội - Nga - 1982

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương tương xứng

Tác giả: nguoidacbiet 23/08/2018 07:13 16 views 0 likes

Hà Nội - Tuyết - 1976

- Mong muốn tìm được công việc với mức lương tương xứng

Tác giả: nguoidacbiet 23/08/2018 07:13 12 views 0 likes